Terminy wypłat listopad 2023 r.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2022/2023

I TERMIN - 15 Listopad 2023 r. 
- zasiłki rodzinne z dodatkami - jak w decyzji przyznającej
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia pielęgnacyjne
- specjalne zasiłki opiekuńcze
- zasiłki dla opiekuna

II TERMIN - 28 Listopad 2023 r. 
- zasiłki rodzinne z dodatkami - jak w decyzji przyznającej
- świadczenia rodzicielskie 

TERMIN WYPŁATY ZASIŁKU STAŁEGO - 27 Listopad 2023 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl