Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I TERMIN - 16 Marzec 2021 r. 
- zasiłki rodzinne z dodatkami - jak w decyzji przyznającej
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia pielęgnacyjne
- specjalne zasiłki opiekuńcze
- zasiłki dla opiekuna

II TERMIN - 23 Marzec 2021 r. 
- zasiłki rodzinne z dodatkami - jak w decyzji przyznającej
- świadczenia rodzicielskie 
- świadczenia wychowawcze 500+

TERMIN WYPŁATY ZASIŁKU STAŁEGO - 25 Marzec 2021 r.

OGŁOSZENIE WAŻNE !!!
ŚWIADCZENIA WYCHOWACZE  - 500 PLUS
NOWE WNIOSKI W OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM 2021-2022

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce, informuje o zbliżającym się terminie przyjmowania nowych wniosków z programu „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy 2021-2022.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy składać można od:

- 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną  /przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS/

- 1 kwietnia 2021 roku w wersji papierowej /drogą tradycyjną bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce ul. Rynek 4  lub za pośrednictwem poczty/.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku do 30 kwietnia 2021 roku daje gwarancję ciągłości otrzymywanego świadczenia, co oznacza że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nastąpi do 30 czerwca 2021 roku.

W przypadku  pytań prosi się o telefoniczny kontakt z pracownikami Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pod numerami tel. 33 811 05 19, 33 811 05 30 lub 33 810 60 45 wew.28 lub 29 w godzinach pracy ośrodka.

pdf

Krótki informator 500+

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce

informuje o zmianie godzin pracy Ośrodka

24 grudnia 2020r. (Wigilia)

Ośrodek będzie nieczynny

31 grudnia 2020r. (Sylwester)

Ośrodek będzie czynny w godzinach od 7.30 do 12.00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, a stosowanie się do restrykcji to wyraz solidarności społecznej. Szczególną troską powinniśmy otoczyć osoby starsze, które są najbardziej zagrożone.

Właśnie w tym celu przystępujemy do realizacji Programu „WSPIERAJ SENIORA”.

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11 i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i przydzieli pomoc.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa senior!

Mieszkańcu Gminy Porąbka, jeśli posiadasz informację o osobach starszych potrzebujących pomocy na terenie naszej gminy zadzwoń na numer infolinii i głoś taki fakt, by Ośrodek Pomocy Społecznej mógł ustalić potrzeby i udzielić pomocy.

Zapraszamy osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów w formie wolontariatu do zgłaszania się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wsparcie dla seniorów
Wsparcie dla seniorów
Informacja w sprawie organizacji pracy GOPS w Porąbce
Informacja w sprawie organizacji pracy GOPS w Porąbce

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce  informuję o obowiązujących ograniczeniach w obsłudze interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce:

  1. Od dnia 13 października 2020 roku Interesanci będą obsługiwaniu pojedynczo, przy zachowaniu reżymu sanitarnego, w wyznaczonym miejscu do obsługi Interesantów znajdującym się przy wejściu do Ośrodka z prawej strony budynku /od strony poczty/.
  2. Wnioski i dokumenty przyjmowane są od Interesantów w godzinach pracy Ośrodka za pośrednictwem skrzynki odbiorczej znajdującej się przed wejściem głównym do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce, 43-353 Porąbka ul. Rynek 4.
  3. Skargi i wnioski (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane będą przez Kierownika GOPS w Porąbce lub upoważnioną przez niego osobę we wtorki w godzinach od 13.00 do 15.00 telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej i ePUAP /elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) – skargi nie będą przyjmowane w kontakcie bezpośrednim.
  4. Z wyjątkiem wyznaczonego miejsca do obsługi Interesantów pomieszczenia Ośrodka nie są dostępne do Interesantów.

Mając na uwadze § 1 niniejszego zarządzenia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce apeluje do wszystkich Interesantów o:

  1. Jak najdalej idące ograniczenie kontaktu z pracownikami GOPS w Porąbce przy korzystaniu z usług publicznych świadczonych przez GOPS w Porąbce i składanie wizyt w siedzibie GOPS jedynie w przypadkach wymagających osobistego stawiennictwa.
  2. Wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami GOPS, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, w tym poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).