Aktualności

Informacja dotycząca składania wniosków o wypłatę świadczeń

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  SKŁADANIA

WNIOSKÓW O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ:

„Dobry start”, zasiłków rodzinnych z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce informuje, iż od 1 lipca  można  składać online wnioski o świadczenie z programu „Dobry start” przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce ul. Rynek 4 piętro I pokój 8 lub za pośrednictwem poczty, jednak nie później niż do 30 listopada.

Wnioski  na nowy okres zasiłkowy tj. 2020-2021 o:
- ustalenie prawa do zasiłku  rodzinnego  z dodatkami
- ustalenie prawa do  specjalnego zasiłku opiekuńczego

można składać  od 1 lipca online  a od 1 sierpnia drogą tradycyjną bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce piętro I pokój 8.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy  tj. 2020-2021 o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  można składać  od 1 lipca online  a od 1 sierpnia drogą tradycyjną bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce piętro I pokój 8.

Wykaz dokumentów  niezbędnych do złożenia powyższych wniosków znajduje się zakładce Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny - wnioski do pobrania.

Ze względu na panującą obecnie sytuację związaną z epidemią  koronawirusa zachęcamy jednak wszystkich do korzystania głównie z elektronicznej drogi składania wniosków przez Internet. Elektroniczna forma wnioskowania o świadczenie to nie tylko szybkość i wygoda, ale przede wszystkim wyraz troski nasze wspólne bezpieczeństwo w obliczu pandemii COVID-19.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE  tzw. 500 +  przyznane są informacjami do 31.05.2021 roku. Nowe wnioski  należy składać  dopiero od 1 lutego 2021 roku online przez stronę empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce ul. Rynek 4  lub za pośrednictwem poczty.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl