Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce w roku 2020 r.:

PDF

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce w roku 2019 r.:

PDF

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce w roku 2018 r.:

PDF

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce w roku 2017 r.:

PDF

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce w roku 2016 r.:

PDF

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce w roku 2015 r.:

PDF