Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Porąbka na lata 2021-2027:

PDF

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Porąbka na lata 2011-2020:

PDF