Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Porąbka na lata 2011-2020:

PDF