GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

W PORĄBCE

ul. Rynek 4
43-353 Porąbka

Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30

wtorek w godz. 7:30 - 17:00

piątek w godz. 7:30 - 14:00


KIEROWNIK GOPS W PORĄBCE – Barbara Czarnik-Kopaczka


DZIAŁ KSIĘGOWY

Główny Księgowy – Ewa Taut

Referent - Barbara Harat

tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 30


DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Administrator – Sabina Błasiak tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 21 


DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Specjalista pracy socjalnej – Beata Kołek tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 25

Starszy pracownik socjalny – Joanna Chojnacka tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 22

Starszy pracownik socjalny – Katarzyna Zacny tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 24

Pracownik socjalny – Katarzyna Tomczyk tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 24

Starszy pracownik socjalny – Jakub Wątor tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 22

Asystent rodziny – Marta Nikiel tel. 33 810 60 45 lub 33 810 60 54 wew. 22

Starszy opiekun – Beata Matyszkiewicz 


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Administrator – Katarzyna Kos tel. 33 811 05 19 wew. 28

Administrator – Jolanta Bałamucka tel. 33 811 05 30 wew. 29

Referent – Magdalena Zięba tel. 33 811 05 30 wew. 30

Referent – Agnieszka Smółka tel. 33 811 05 30 wew. 29

Referent - Beata Fabia-Janosik tel. 33 811 05 30 wew. 30