Aktualności

Dzień osób z niepełnosprawnością - Budzimy zrozumienie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej zaprasza na DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Budzimy zrozumienie. 

Wydarzenie odbędzie się w dniu 26 września 2023 r. w KSIĄŻNICY BESKIDZKIEJ w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 17a w godzinach 9:00 do 13:30.

Poniżej szczegółowy program wydarzenia w formie plakatu i w formacie PDF.

Budziemy zrozumienie - plakat

Badania ankietowe

Zespół badawczy Uczelni Korczaka  prowadzi obecnie na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, największe w Polsce badania dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji. Badania  mają wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.  

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni. 

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni
Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni
Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy
Ankieta dla wychowanków pieczy: https://pbs.pl/dus01A_piecza
Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).

! W razie problemów technicznych proszę kontaktować się pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce

Kierownik GOPS w Porąbce informuje o zmianie godzin pracy

7 kwietnia 2023r. (Wielki Piątek)

GOPS będzie czynny w godzinach od 7.30 do 12.00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Ogrzewanie gazowe - refundacja podatku VAT

W dniu 21.12.2022r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022, poz. 2687).

Dla kogo zwrot VAT za gaz w 2023 roku?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o refundację podatku VAT można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce przy  ul. Rynek 4 w godzinach pracy Ośrodka;
  • pocztą tradycyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce, ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka;
  • elektronicznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP /opatrzone podpisem elektronicznym/. 

Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć skany wymaganych dokumentów.
 
Termin złożenia wniosku

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Nie później jednak niż do 29 lutego 2024 r.

Ważne kryterium dochodowe

Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, które wynosi:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,1500 zł/os.
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

  1. od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
  2. od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Konieczny wpis źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Żeby dostać zwrot pieniędzy, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT. Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania w terminie do dnia 29 lutego 2024 r., lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

  1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Decyzja o przyznaniu refundacji VAT za gaz

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.
Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania:

Wniosek w formacie PDF

Wniosek w formacie DOCX

Oświadczenie w formacie PDF

Oświadczenie w formacie DOCX

Klauzula informacyjna w formacie PDF

Klauzula informacyjna w formacie DOCX

Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce zaprasza osoby chcące świadczyć usługę asystenta osobistego  osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

W roku 2023 Ośrodek  realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023” finansowany z środków Funduszu Solidarnościowego.

Planowana liczba osób biorących udział w Programie to 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym.

Wymagania kwalifikacyjne:
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym 

Inne wymagania: dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz odpowiedzialność.

Informacja o warunkach zatrudnienia:
Praca na podstawie umowy – zlecenia na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023r. Praca przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej w godzinach od 8.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym). Zaplanowana liczba godzin do wykorzystania w przypadku opieki nad jedną osobą niepełnosprawną to maksymalnie 336 godzin na cały okres realizacji programu w 2023r. Wynagrodzenie to 40,00 zł brutto za godzinę zegarową wraz z kosztami pracodawcy.

Zakres i miejsce wykonywania czynności opiekuna:
Usługi asystenckie obejmują pomoc Asystenta w co najmniej jednej z dziedzin: w przemieszczaniu się, komunikowaniu się z otoczeniem, w czynnościach samoobsługowych, w pełnieniu ról społecznych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Przykładowe czynności usługowe:

Zakres usług podstawowych wynikających z Programu, to pomoc asystenta w:
a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.)
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwieniu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego.;
 
Uwaga:
Osoby zainteresowane proszone są kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Porąbce. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 33 810 60 45 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl