Aktualności

Informacja

W dniu 10 kwietnia 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce czynny będzie do godz. 12:00 

KORONAWIRUS: DLACZEGO I JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM O KORONAWIRUSIE?

Dzieci to mali obywatele, którzy nie wszystko rozumieją, ale widzą i odczuwają zmiany, jakie ostatnio nastały w ich codzienności. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z dnia na dzień przestały uczęszczać na zajęcia. W ciągu dnia nie mogą wychodzić na podwórko, by pobawić się z rówieśnikami. Jak w klarowny sposób wyjaśnić pociechom obecne zmiany? Jak rozmawiać o koronawirusie i odpowiadać na zadawane przez nie pytania? Każde dziecko jest inne i w zupełnie inny sposób może zareagować na obecną sytuację.

SENIOR-FON????????

W dniu 30 marca 2020r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchamia usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej. Dlatego ruszamy z przedmiotowym projektem.

FUNKCJA nr 2 - INTERWENCYJNA, gdzie na naszej infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji)

Telefon będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Dyżur będą pełnili: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.

CZEKAMY POD NUMEREM: 32/506-56-40

(koszt rozmowy jak u operatora osoby dzwoniącej)

seniorfon

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce  informuję, że począwszy od dnia 16 marca 2020 roku (od godziny 12.00) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce wprowadza się następujące ograniczenia w obsłudze interesantów:

1. Pracownicy GOPS w Porąbce udzielać będą informacji na temat realizowanych usług publicznych przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje takie nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

2. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie GOPS w Porąbce, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres.

3. Skargi (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane będą przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce lub upoważnioną przez niego osobę we wtorki w godzinach od 13.00 do 15.00 telefonicznie  oraz za pomocą poczty elektronicznej i ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) – skargi nie będą przyjmowane w kontakcie bezpośrednim.

4. Wnioski i dokumenty (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane będą tylko za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz poczty tradycyjnej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce apeluje do wszystkich Interesantów o:

Wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami GOPS, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, w tym poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce
Barbara Czarnik - Kopaczka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl