Aktualności

Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce zaprasza osoby chcące świadczyć usługę asystenta osobistego  osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

W roku 2023 Ośrodek  realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023” finansowany z środków Funduszu Solidarnościowego.

Planowana liczba osób biorących udział w Programie to 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym.

Wymagania kwalifikacyjne:
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym 

Inne wymagania: dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz odpowiedzialność.

Informacja o warunkach zatrudnienia:
Praca na podstawie umowy – zlecenia na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023r. Praca przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej w godzinach od 8.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym). Zaplanowana liczba godzin do wykorzystania w przypadku opieki nad jedną osobą niepełnosprawną to maksymalnie 336 godzin na cały okres realizacji programu w 2023r. Wynagrodzenie to 40,00 zł brutto za godzinę zegarową wraz z kosztami pracodawcy.

Zakres i miejsce wykonywania czynności opiekuna:
Usługi asystenckie obejmują pomoc Asystenta w co najmniej jednej z dziedzin: w przemieszczaniu się, komunikowaniu się z otoczeniem, w czynnościach samoobsługowych, w pełnieniu ról społecznych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Przykładowe czynności usługowe:

Zakres usług podstawowych wynikających z Programu, to pomoc asystenta w:
a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.)
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwieniu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego.;
 
Uwaga:
Osoby zainteresowane proszone są kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Porąbce. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 33 810 60 45 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl