Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
PODPROGRAM 2019

W związku z pandemią COVID-19 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce informuje o konieczności przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego oraz poniższych ustaleń podczas odbioru żywności z PO PŻ 2014-2020:

  • odbiór żywności tylko przez osoby nie posiadających objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem;
  • zachowanie odstępu w kolejce minimum 1,5 m;
  • należy mieć maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa;
  • przed wejściem do punktu odbioru żywności należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i wyposażonym w środek dezynfekujący;
  • ściśle wykonywać polecenia pracowników wydających żywność.

Żywność będzie wydawana w dniach od 25-29 maja 2020 r.

Informujemy, że pracownicy socjalni będą kontaktować się telefonicznie z beneficjentami i na bieżąco ustalą dzień oraz godzinę odbioru żywności indywidualnie dla każdej rodziny uprawnionej do skorzystania z pomocy żywnościowej.

Punkt odbioru żywności znajduje się w Porąbce, ul. Rynek 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl