Aktualności

Realizacja świadczeń

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 500 PLUS
ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH  W KWIETNIU 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce informuje, iż wypłata świadczeń wychowawczych tzw. 500 plus
oraz II terminu świadczeń rodzinnych nastąpi w dniu 22.04.2020 roku
.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl