DODATEK OSŁONOWY

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce informuje, że realizacją zadania w Gminie Porąbka będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce

Dodatkowych informacji udziela się pod numerami telefonów:  33 811 05 19, 33 811 05 30.

pdfWniosek o wypłatę dodatku osłonowego

pdfObowiązek informacyjny

pdfOświadczenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce

ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka

tel. 33 810 60 45

fax: 33 432 28 84

email: gops@porabka.pl