Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

znak_KAPITAL_LUDZKI_b&wUE+EFS_L-mono

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie  7. 1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
poszukuje Specjalisty ds. zamówień publicznych do  realizacji  Projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie”

Informujemy, że od 01.02.2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce, udzielane będzie wsparcie psychologiczne i prawne.

Z pomocy psychologa mogą skorzystać klienci ośrodka pomocy społecznej po konsultacji z pracownikiem socjalnym. Pomoc psychologiczna będzie świadczona dwa razy w miesiącu po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Z pomocy prawnej mogą skorzystać klienci ośrodka pomocy społecznej raz w tygodniu w czwartek w godzinach od 10:00 ÷ 11:00.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2013/2014 przyjmowane są od 1 września 2013 r.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2013/2014 przyjmowane są od 1 sierpnia 2013 r.

Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2013 r. to: „becikowe” uzależnione od dochodu, zmiany w świadczeniach opiekuńczych. Szczegółowe informacje poniżej.

Informujemy, iż w dniu 24.12.2012 r. (wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce będzie czynny do godziny 12:00.