Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2013/2014 przyjmowane są od 1 września 2013 r.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2013/2014 przyjmowane są od 1 sierpnia 2013 r.

Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2013 r. to: „becikowe” uzależnione od dochodu, zmiany w świadczeniach opiekuńczych. Szczegółowe informacje poniżej.

Informujemy, iż w dniu 24.12.2012 r. (wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce będzie czynny do godziny 12:00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce przypomina o konieczności dostarczenia do Działu Świadczeń Rodzinnych w terminie do  10.09.2013 r. zaświadczenia lub oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej / z datą wrześniową/.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce przypomina o konieczności dostarczenia do Działu Świadczeń Rodzinnych w terminie do  10.09.2012 r. zaświadczenia lub oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej / z datą wrześniową/.

ZAPROSZENIE
REKRUTACJA DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH 
DODATKOWY TERMIN DO DNIA 31.08.2012R.!

Rekrutacja formalna będzie prowadzona w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Wzory dokumentów zgłoszeniowych są dostępne w wersji papierowej w Inkubatorach Społecznej Przedsiębiorczości oraz na stronie projektu: www.inkubatory.slask.pl