Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne zainteresowane uzyskaniem wiedzy z tematyki III sektora w dniu  12.01.2015r. na godz. 9.00 na bezpłatne spotkanie pn: Niepełnosprawni pełnosprawni w ngo.

Szczegóły w ulotce zamieszczonej poniżej.

PDF

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce przypomina o konieczności dostarczenia do Działu Świadczeń Rodzinnych w terminie do  10.09.2014 r. zaświadczenia lub oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej (z datą wrześniową).

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2014/2015 przyjmowane są od 1 września 2014 r. 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2014/2015 przyjmowane są od 1 sierpnia 2014 r.

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu do udziału w projekcie: "Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV".

Fundacja Eco Textil prowadzi od października 2013 r. ogólnopolską kampanię "Rower dla niepełnosprawnego". Oddając niepotrzebną odzież - fundujemy rower dla niepełnosprawnego dziecka. Poniżej ulotka informująca o szczegółach akcji oraz link do strony fundacji.

Od 16 czerwca 2014 r. wchodzi w życie Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny wprowadzona została na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Karta jest wydawana bezpłatnie i przysługuje niezależnie od dochodu.