Informujemy, że z dniem 01 marca 2014 r. ulega zmianie czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce:

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 17:00

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 14:00

znak_KAPITAL_LUDZKI_b&wUE+EFS_L-monoKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce informuje, że rozpoczęto rekrutację wśród osób bezrobotnych korzystających z pomocy  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce na rok 2014 do Projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

znak_KAPITAL_LUDZKI_b&wUE+EFS_L-monoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce informuje o ogłoszeniu zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

znak_KAPITAL_LUDZKI_b&wUE+EFS_L-mono

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie  7. 1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
poszukuje Specjalisty ds. zamówień publicznych do  realizacji  Projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie”

Informujemy, że od 01.02.2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce, udzielane będzie wsparcie psychologiczne i prawne.

Z pomocy psychologa mogą skorzystać klienci ośrodka pomocy społecznej po konsultacji z pracownikiem socjalnym. Pomoc psychologiczna będzie świadczona dwa razy w miesiącu po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Z pomocy prawnej mogą skorzystać klienci ośrodka pomocy społecznej raz w tygodniu w czwartek w godzinach od 10:00 ÷ 11:00.