Masz ciekawy pomysł na działalność i znasz ludzi z którymi mógłbyś go zrealizować?
Nasz projekt skierowany jest właśnie do Ciebie!

Uwaga zmiany wysokości świadczeń rodzinnych oraz kryterium dochodowego od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r.:

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zamieszczamy poniżej pismo oraz link dotyczący Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 - 2020.

pdf
    Pismo

Link: https://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1308603989&id_menu=477

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce przypomina o konieczności dostarczenia do Działu Świadczeń Rodzinnych w terminie do 10.09.2015 r. zaświadczenia lub oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej (z datą wrześniową).

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2015/2016 przyjmowane są od 1 września 2015 r. 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2015/2016 przyjmowane są od 1 sierpnia 2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce rozpoczął w maju br. realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2015.