Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Wnioski przyjmujemy do 6 kwietnia br.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

Stypendia SPES informacje

Stypendia SPES plakat

Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 23 do 28 lutego 2015 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Uprzejmie Państwa zapraszamy w dniu 20.01.2015, godz. 13.00 na bezpłatne spotkanie pn.:

Jak pozyskać dofinansowanie ze środków PFRON

Celem spotkania jest zaznajomienie uczestników z procedurami pozyskiwania przez osoby niepełnosprawne środków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych a także na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się przyznawanych przez MOPS ze środków PFRON.

Szczegóły w ulotce zamieszczonej poniżej.

PDF

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne zainteresowane uzyskaniem wiedzy z tematyki III sektora w dniu  12.01.2015r. na godz. 9.00 na bezpłatne spotkanie pn: Niepełnosprawni pełnosprawni w ngo.

Szczegóły w ulotce zamieszczonej poniżej.

PDF

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce przypomina o konieczności dostarczenia do Działu Świadczeń Rodzinnych w terminie do  10.09.2014 r. zaświadczenia lub oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej (z datą wrześniową).

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2014/2015 przyjmowane są od 1 września 2014 r. 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2014/2015 przyjmowane są od 1 sierpnia 2014 r.