Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce rozpocznie przyjmowanie wniosków „Rodzina 500 plus” (o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego). 

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Ustawa „Rodzina 500 plus”
wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 r.

500plus 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci została ogłoszona 17 lutego br. w Dzienniku Ustaw, poz. 195 (tekst ustawy zob. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/195).

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 20 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, dostępnej przez stronę internal.spes.org.pl/dzieci.

Stypendia SPES

   pdf

Program Pomocy Dzieciom

Informujemy, iż w dniu 31.12.2013 r. (Sylwester) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce będzie czynny do godziny 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

fead

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

W załączeniu zamieszamy plakat Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 022. Zachęcamy do kontaktu osoby doznające przemocy oraz świadków - razem możemy znaleźć najlepsze rozwiązanie sytuacji!

infolinia