Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce przypomina o konieczności dostarczenia do Działu Świadczeń Rodzinnych w terminie do  10.09.2013 r. zaświadczenia lub oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej / z datą wrześniową/.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce przypomina o konieczności dostarczenia do Działu Świadczeń Rodzinnych w terminie do  10.09.2012 r. zaświadczenia lub oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej / z datą wrześniową/.

ZAPROSZENIE
REKRUTACJA DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH 
DODATKOWY TERMIN DO DNIA 31.08.2012R.!

Rekrutacja formalna będzie prowadzona w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Wzory dokumentów zgłoszeniowych są dostępne w wersji papierowej w Inkubatorach Społecznej Przedsiębiorczości oraz na stronie projektu: www.inkubatory.slask.pl

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2012/2013 przyjmowane są od 1 września 2012 r.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2012/2013 przyjmowane są od 1 sierpnia 2012 r.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

W dniu 28 marca 2012 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła do realizacji pilotażowy program „Aktywny samorząd”, który przewiduje powierzenie realizacji programu adresowanego do indywidualnych osób niepełnosprawnych – samorządom powiatowym, które przyjmą zaproszenie PFRON do współpracy przy realizacji tego programu.