Poniżej zamieszczamy pismo jakie zostało przesłane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych:

PDF

[ Strona główna ]