OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE REALIZACJI ŚWIADCZEŃ 500 PLUS
ORAZ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH  W MARCU 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce informuje, iż wypłata świadczeń wychowawczych tzw. 500 plus
oraz II terminu świadczeń rodzinnych nastąpi w dniu 18.03.2020 roku
.