Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce  informuję, że począwszy od dnia 16 marca 2020 roku (od godziny 12.00) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce wprowadza się następujące ograniczenia w obsłudze interesantów:

1. Pracownicy GOPS w Porąbce udzielać będą informacji na temat realizowanych usług publicznych przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – informacje takie nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim.

2. Korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie GOPS w Porąbce, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres.

3. Skargi (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane będą przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce lub upoważnioną przez niego osobę we wtorki w godzinach od 13.00 do 15.00 telefonicznie  oraz za pomocą poczty elektronicznej i ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) – skargi nie będą przyjmowane w kontakcie bezpośrednim.

4. Wnioski i dokumenty (w sprawach niecierpiących zwłoki) przyjmowane będą tylko za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz poczty tradycyjnej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce apeluje do wszystkich Interesantów o:

Wykorzystanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami GOPS, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, w tym poczty elektronicznej oraz systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce
Barbara Czarnik - Kopaczka