PUNKT  POMOCY  RODZINIE

43-353 Porąbka 
ul. Rynek 4

telefon 33 810 60 45STRONY PRZYJMUJE:


PUNKT POMOCY RODZINIE
SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

BEATA KOŁEK

WTOREK W GODZ. 16.00 – 17.00
SIEDZIBA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PORĄBCE - POKÓJ NR 5


PSYCHOLOG

EMIL SZUMIŁO

POMOC PSYCHOLOGICZNA JEST ŚWIADCZONA DWA RAZY
W MIESIĄCU PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TERMINU