Od 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (plastikowej) i elektronicznej (na urządzeniach mobilnych). Karty w formie elektronicznej udostępniane są swoim posiadaczom w przeciągu kilku minut od momentu pozytywnie rozpatrzonego wniosku i wysłaniu zamówienia na Karty.

Należy ściągnąć bezpłatną aplikację mobilną z Google Play, bądź Apple Store na swój telefon. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać nie tylko swoje Karty, ale również Karty pozostałych członków rodziny. Ponadto aplikacja mKDR umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji. Aplikacja mKDR jest cały czas udoskonalana. Wnioskowanie od razu o obie formy karty wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłat za domówienie drugiej formy Karty. Zwolnieni z opłaty są również ci członkowie rodzin wielodzietnych, dla których wniosek o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 1 stycznia 2018 r. i dla których wniosek o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej 31 grudnia 2019 r. Na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta oraz https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/ znajduje się plik zawierający objaśnienia do wniosku, a także plik zawierający instrukcję wypełniania załącznika wniosku ZKDR-04 Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. 

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny mogą być składane również za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

Wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie tut. GOPS w Porąbce ul. Rynek 4, pokój nr 5 w godzinach pracy ośrodka,  po czym zamówione Karty osobiście odbierać. W sprawie uzyskania informacji o KDR lub umówienia się co do złożenia wniosku lub odbioru kart prosimy o kontakt pod nr tel. 33 810 60 45 wew. 25.