Uprzejmie informuję, że Pan Albin Mazurek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zwrócił się z prośbą o upowszechnienie wśród Państwa idei akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę oraz zachęcenie do włączenia się w tą cenną społecznie inicjatywę.

W tym roku ogólnopolska uliczna zbiórka darów rozpoczęła się 26 listopada. Istnieje jednak możliwość dalszej rejestracji Sztabów Akcji i prowadzenie zbiórek do końca 2017 r. Wystarczy wejść na stronę www.pdpz.pl → Zakładamy Sztab Akcji (w górnym menu), gdzie znajdują się wszelkie niezbędne informacje. Osoby zainteresowane włączeniem się w Akcję mogą również uzyskać wsparcie w ramach infolinii 800 600 650 oraz pod numerem telefonu (81)536 42 60, kontaktując się z Panią Agnieszką Uliasz lub koordynatorem akcji Panią Ewą Dados pod numerem
telefonu 508 048 229.
POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ to ogólnopolska inicjatywa obywatelska organizowana od 1993 roku przez Polskie Radio Lublin, której pomysłodawcą i Pełnomocnikiem jest – red. Ewa Dados, Kawaler Orderu Uśmiechu. Akcja prowadzona jest przed świętami Bożego Narodzenia z myślą o Dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących
w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. W dobrowolnej zbiórce odzieży, obuwia, zabawek, książek, artykułów szkolnych
i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy, żywności długoterminowej, ziemiopłodów, przedmiotów gospodarstwa domowego mogą wziąć udział zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz organizacje społeczne. To co istotne - w Akcji tej nie zbiera się środków finansowych, dlatego też osiągnęła ona dużą popularność. Zebrane dary lokalnie działające Sztaby będą mogły przekazać dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych oraz będących
w trudnej sytuacji materialnej na swoim terenie.
Wierzę, że wspólne zaangażowanie w Akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę sprawi,
że nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla dzieci czasem radości i nadziei płynącej ze świadomości, że mają przyjaciół, na których mogą liczyć w potrzebie.

[ Strona główna ]