Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od miesiąca sierpnia 2016 roku trwa realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Do końca miesiąca czerwca 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce, osoby które spełniają kryteria dochodowe, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzyma paczki żywnościowe, składające się z: makaronu jajecznego, ryżu białego, herbatników, mleka UHT, sera żółtego, groszku z marchewką, fasoli białej, koncentratu pomidorowego, powideł śliwkowych, gulaszu wieprzowego z warzywami, filetu z makreli w oleju, szynki drobiowej, cukru  białego i oleju  rzepakowego.

Prócz wsparcia żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce, realizować będzie cykliczne działania przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności. Tak, jak we wcześniejszych edycjach, osoby będą mogły skorzystać ze wsparcia psychologicznego, grup wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu. Możliwa będzie pomoc asystenta rodziny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce osobom i rodzinom korzystającym z pomocy żywnościowej poprzez naukę prawidłowego gospodarowania budżetem domowym. Osoby korzystające ze wsparcia z POPŻ w województwie śląskim będą również mogły wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy, która realizowana jest w ramach Programu. 

Podprogram edycja 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce przy pomocy Śląskiego Banku Żywności objął  wsparciem żywnościowym 287 osób

Szczegóły PO PŻ 2014 - 2020 Podprogram 2016 zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

[ Strona główna ]