Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce rozpoczął w maju br. realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2015.

Pomoc ta skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących. Mogą z niej skorzystać te osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, uprawniającego do skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej (tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie).

ue_fead

 

Plakat Plakat
Plakat Opis

[ Strona główna ]