Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce w roku 2018 r.:

PDF

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce w roku 2017 r.:

PDF

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce w roku 2016 r.:

PDF

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce w roku 2015 r.:

PDF

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce w roku 2014 r.:

PDF

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce w roku 2013 r.:

PDF

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce w roku 2012 r.:

PDF

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce w roku 2010 r.:

PDF

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce w roku 2009 r.:

PDF