Informujemy, że od 01.02.2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Porąbce, udzielane będzie wsparcie psychologiczne i prawne.

Z pomocy psychologa mogą skorzystać klienci ośrodka pomocy społecznej po konsultacji z pracownikiem socjalnym. Pomoc psychologiczna będzie świadczona dwa razy w miesiącu po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Z pomocy prawnej mogą skorzystać klienci ośrodka pomocy społecznej raz w tygodniu w czwartek w godzinach od 10:00 ÷ 11:00.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2013/2014 przyjmowane są od 1 września 2013 r.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2013/2014 przyjmowane są od 1 sierpnia 2013 r.

Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2013 r. to: „becikowe” uzależnione od dochodu, zmiany w świadczeniach opiekuńczych. Szczegółowe informacje poniżej.

Informujemy, iż w dniu 24.12.2012 r. (wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce będzie czynny do godziny 12:00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce przypomina o konieczności dostarczenia do Działu Świadczeń Rodzinnych w terminie do  10.09.2012 r. zaświadczenia lub oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej / z datą wrześniową/.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce przypomina o konieczności dostarczenia do Działu Świadczeń Rodzinnych w terminie do  10.09.2013 r. zaświadczenia lub oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej / z datą wrześniową/.